Jorg Lab Dental

Experts en tècnica BOPT

Al nostre laboratori dental oferim una de les tècniques més innovadores en restauració prostètica dental, la tècnica BOPT (Tècnica de Preparació Biològica Orientada, creada pel Dr. Loi), un procediment odontològic simplificat que permet la intervenció en casos ja tractats protèsicament.

Respecte a altres mètodes convencionals de restauració la tècnica BOPT ofereix uns resultats d'estabilitat periodontal a llarg termini que suposa tota una revolució per a la restauració dental.

Per a uns resultats satisfactoris, l'aplicació de la tècnica BOPT ha demostrat una estabilitat dels teixits a llarg termini que suposa tota una revolució per a la restauració dental.

Si requereix més informació sobre la tècnica BOPT pot consultar la nostra secció d'articles o veure alguns exemples de la tècnica a la nostra secció de casos clínics.

Exemple de tècnica BOPT

Cas clínic tècnica BOPT

Detalls

Veure més casos BOPT